En komplett leverantör med kundvärde i fokus

Widal Industri AB är idag tillsammans med vårt systerföretag Wigamek AB en helt komplett leverantör för alla typer av plåtbearbetning. Framförallt inom vattenskärning, laserskärning, svetsning och skärande bearbetning med en mycket väldimensionerad maskinpark.

Våra kunder är välkända företag och slutanvändaren är exempelvis läkemedelsföretag, sjukhus, maskinbyggare, livsmedels- och processindustri.

Widal Industri AB skapar konkurrenskraft för våra kunder genom vår kompetens och bredd som underleverantör. Företagsgruppen kan tillsammans med samarbetspartners erbjuda såväl enskilda komponenter som kompletta kostnadseffektiva systemlösningar.

En ständig utveckling av våra verksamheter gör att vi skapar attraktiva arbetsplatser och förutsättningar för en fortsatt expansion.