FORDON

Fordonsindustrin utgör väsentlig del av verkstadsindustrin som i sin tur står för hälften av svensk tillverkningsindustri och 45% av svensk export. Widal Industri tillverkar bland annat produkter till slam- och spolbilar, men även produkter till brandbilar, lastbilar och truckar.