PLÅTBEARBETNING

En hög kunskapsnivå bland våra medarbetare tillsammans med en komplett, modern och väldimensionerad maskinpark innebär att vi kantpressar, profilvalsar och pressar produkter på ett konkurrenskraftigt och kvalitetssäkrat sätt.