LÄKEMEDEL

Vi har arbetat som leverantörer till företag inom sjukvårds- och läkemedelsbranschen ända sedan starten av Widal Industri i mitten av 80-talet. Att kraven är extremt högt ställda inom dessa branscher ifrågasätter nog ingen och vi är stolta över att ha samarbeten och partnerskap som sträcker sig över decennier inom dessa områden och ständigt fortsätter att utvecklas.