Integritetspolicy

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter PUL (personuppgiftslagen) och ökar privatpersoners möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar personuppgifter och den personliga data som skapas vid nyttjande av dess tjänster eller produkter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig.

1. Vilka personuppgifter hanterar vi och varför?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna leverera varor du beställt och att förbättra upplevelsen på widalindustri.se. När du handlar av oss samlar vi in dina kontaktuppgifter i syfte att fullfölja vårt avtal.

Kontaktuppgifterna består i:

  • Företagsnamn och adress
  • Namn på kontaktperson
  • Telefonnummer
  • Mejladress

Vi sparar även data om vilka produkter du beställer.

När du kontaktar oss via formulär på hemsidan samlar vi in den information du uppger till oss för av vi ska kunna hjälpa dig i ditt ärende.

Våra uppgifter innehåller aldrig omdömen, känsliga uppgifter såsom hälsa, religiös åskådning eller politiska åsikter. Vi har policyn synlig på vår hemsida.

2. Lagring av personuppgifter

Widal Industri lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att kunna uppfylla våra avtal med kunder och leverantörer under så lång tid som krävs enligt lag. Vi raderar och anonymiserar personuppgifter löpande efterhand som de avslutats. Uppgifterna lagras på vår server, affärssystem, transportprogram och i vårat lönesystem.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

3. Användande av personuppgifter

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Detta för att kunna identifiera dig som kund och kunna leverera de varor du beställt samt för fakturering och betalning av dem.

De lagrade uppgifter behövs för att vi ska kunna uppfylla våra avtal med kunder, personal och leverantörer. Personer som har rätt behörighet har tillgång till dessa uppgifter. Internt används uppgifter om personal ur administrativ funktion.

Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

4. Hur skyddar vi personuppgifterna?

Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från manipulation, förlust, förstörelse samt mot att obehöriga personer får tillgång till dem.

5. Utlämnande av personuppgifter

Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part utan syftet med de personuppgifter vi lämnar ut till tredje part är för att uppfylla våra avtal med kunder/leverantörer och personal.

6. Återlämnande av personuppgifter

Vid önskemål skall personuppgifter raderas ur våra register utan dröjsmål.

KONTAKTUPPGIFTER

Widal Industri AB (org.nr 556715-0734) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Widal Industri AB
Ekebergsvägen 17
305 75  GETINGE

Användning av cookies

En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av webbplatsen. Genom att använda Widal Industris hemsida godkänner du som besökare att cookies lagras på din dator. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare till att inte acceptera cookies.

Cookies används också för att få en mer tillförlitlig statistik av besökarflöden på vår hemsida vilket hjälper oss att bibehålla och förbättra användarupplevelsen.

Widal Industris webbplats använder analysverktyget Google Analytics från Google och denna tjänst använder sig av cookies.

Mer information om cookies finns att tillgå på t.ex. Post- och telestyrelsens webbplats: www.pts.se.

UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Denna informationstext uppdaterades senast den 12 december 2019 och kan komma att ändras.