Plåtbearbetning

En hög kunskapsnivå på våra medarbetare tillsammans med en komplett och väldimensionerad maskinpark som innebär ett flertal effektiva och moderna maskiner gör att vi är konkurrenskraftiga och utnyttjar våra kantpressar på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt.

Vår kantpressning sker i en av våra hydrauliska kantpressar med två verktyg placerade i ett gap, det övre verktyget är knivformat och det nedre spårformat. Kantpressen trycker sedan samman plåten som placerats mellan de två verktygen och detaljen formas nere i spåren. Vi har idag ett flertal olika kantpressar vilket gör att vi får en stor flexibilitetet.

Vi har även möjlighet att valsa plåt i olika tjocklekar och kvaliteer och i kan även bocka rör i ett flertal olika dimensioner, detta gör att vi kan leverera kompletta produkter till våra kunder.

Efterföljande ytbehandling såsom slipning och polering görs inom våra verksamheter. Övrig ytbehandling görs med hjälp av våra kunniga samarbetspartners där vi kan ombesörja lackning, betning, blästring och elpolering.