Svetsning

Vi svetsar Mig, Tig och MMA. Därutöver finns plasmasvetsning i längd- och rundsvetsautomater. Rundsvetsning kan ske i diameter från 20 mm upp till 1300 mm och längdsvetsning från 150 mm i diameter och i längder upp till 1650 mm.

MMA (Manuell Metal Arc) manuell metallbågsvetsning – I dagligt tal ofta kallad bågsvetsning eller handsvetsning, är ännu den mest välkända svetsmetoden. Elektroden består av en kärntråd med ett utvändigt hölje. Vid svetsning tänds en ljusbåge mellan elektroden och svetsfogen. Denna båge smälter elektroden varvid höljet bildar en skyddande slagg

MIG – Karakteristiskt för denna metod är att likström används och att tillsatsmaterialet som är i trådform, fungerar som elektrod och frammatas automatiskt. Ljusbågen omges av en skyddsgas. Strömkällans negativa pol är ansluten till arbetsstycket. Växelström kan användas vid svetsning av tunnplåt.

TIG – (Tungsten Inert Gas) är en svetsmetod, där en elektrisk ljusbåge upprätthålls mellan en icke smältande elektrod och ett arbetsstycke i en atmosfär av inaktiv gas, dvs gasen medverkar ej till någon kemisk reaktion i processen (avbränning av legeringsämnen eller uppkolning i svetsgodset).

PLASMA – Metoden är snarlik TIG-metoden. Den huvudsakliga skillnaden är att vid plasmasvetsning används en yttre och en inre gasdysa. I den inre dysan strömmar plasmagasen kring en indragen centrerad elektrod av volfram. I den yttre dysan strömmar skyddsgasen vars funktion är den samma som vid TIG- metoden.

Produkterna vi svetsar är allt från enkla konstruktioner till tryckkärl och trycktankar enligt tryckkärlsdirektivet (PED) och bara i rostfritt material.

Svetsning i andra material görs hos Wigamek AB. Genom vårt kvalitetssystem och våra rutiner har vi vid behov full spårbarhet på ingående material.